Vår visjon

Frøya kultur og kompetansesenter skal være et aktiv og ekspansiv formidlingsarena for kultur, næring og kompetanse – gjennom å være et...

  • Bindeledd - lokalt - regionalt - nasjonalt
  • Integreringsarena
  • Utviklingspartner
Som følge av de nye nasjonale retningslinjene for å hindre smitte av koronaviruset blir Frøya kultur- og kompetansesenter stengt inntil videre og ingen forestillinger blir gjennomført.
_
_
_